05003 68 59 59       0914 575 779         

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ


CHƯƠNG TRÌNH TOUR CHI TIẾT TOUR LIÊN HỆ

[Về trang trước]

Cùng loại hình:
Bảng giá Tour Miền Bắc 2015
HÀ NỘI ( Làng gốm Bát Tràng) – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ
Giá: 333 
Đặc điểm:

·   Code             : BZT5 – 03

·   Thời gian       : 3 ngày 2 đêm

·   Khởi hành      : Thứ 5 hàng tuần

·   GIÁ BÁN        + GIÁ TIÊU CHUẨN       : 3.120.000 VND/PAX

 

+ GIÁ FULL OPTION     : 3.300.000 VND /PAX


HÀ NỘI ( Làng gốm Bát Tràng) – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ
HÀ NỘI ( Làng gốm Bát Tráng) - BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI
Giá: 333 
Đặc điểm: 0

·   Code             : BZT5 - 01

·   Thời gian       : 4 ngày 3 đêm

·   Khởi hành      : Thứ 5 hàng tuần

·    + GIÁ TIÊU CHUẨN       : 3.400.000 VND/PAX  

    + GIÁ FULL OPTION     : 3.580.000 VND /PAX 

HÀ NỘI ( Làng gốm Bát Tráng) - BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI
HÀ NỘI (Làng gốm Bát Tràng) - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SA PA (đường cao tốc) - HÀ NỘI
HÀ NỘI (Làng gốm Bát Tràng) - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG
Giá: 333 
Đặc điểm:

·   Code             : BZT5 – 04

·   Thời gian       : 5 ngày 4 đêm

·   Khởi hành      : Thứ 5 hàng tuần

·   GIÁ BÁN        + GIÁ TIÊU CHUẨN       : 4.600.000 VND/PAX

 

+ GIÁ FULL OPTION     : 4.780.000 VND /PAX

HÀ NỘI (Làng gốm Bát Tràng) - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG
HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ
Giá: 333 
Đặc điểm: 0

·   Code             : BT05

·   Thời gian       : 2 ngày 1 đêm

 

·   Khởi hành      : Thứ 6 hàng tuần

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ
HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG – HÀ NỘI
Mô tả:

·   Code             : BZ03

·   Thời gian       : 1 ngày

·   Khởi hành      : Hàng ngày 

·   GIÁ BÁN        : 890.000 VND/PAX


·   Code             : BZ03

·   Thời gian       : 1 ngày

·   Khởi hành      : Hàng ngày 

·   GIÁ BÁN        : 890.000 VND/PAX

HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG – HÀ NỘI
HÀ NỘI – CITY FULL HÀ NỘI
Giá: 333 
Đặc điểm:

·   Code             : BZ05

·   Thời gian       : 1 ngày

 

·   Khởi hành      : THỨ 3, 5, 7 & CN

HÀ NỘI – CITY FULL HÀ NỘI
HÀ NỘI – HẠ LONG ( Ngủ đêm trên tàu) – HÀ NỘI
Giá: 333 
Đặc điểm: 0

·   Code             : BZ02

·   Thời gian       : 2 ngày 1 đêm

 

·   Khởi hành      : Thứ 7 

HÀ NỘI – HẠ LONG ( Ngủ đêm trên tàu) – HÀ NỘI
HÀ NỘI – HẠ LONG – HÀ NỘI
Mô tả:

·   Code             : BZ01

·   Thời gian       : 2 ngày 1 đêm

 

·   Khởi hành      : Thứ 7 


·   Code             : BZ01

·   Thời gian       : 2 ngày 1 đêm

 

·   Khởi hành      : Thứ 7 

HÀ NỘI – HẠ LONG – HÀ NỘI
HÀ NỘI – KDL TRÀNG AN – CHÙA BÁI ĐÍNH – HÀ NỘI
Giá: 333 
Đặc điểm:

·   Code             : BZ04

·   Thời gian       : 1 ngày

 

·   Khởi hành      : Hàng ngày 

HÀ NỘI – KDL TRÀNG AN – CHÙA BÁI ĐÍNH – HÀ NỘI
HÀ NỘI – SA PA – HÀ NỘI
Giá: 333 
Đặc điểm: 0

·   Code             : BT06

·   Thời gian       : 4 ngày 3 đêm

 

·   Khởi hành      : Thứ 7 

HÀ NỘI – SA PA – HÀ NỘI